Välisministeerium

Välisministeerium tunnustas koostööpartnereid hõbemärgiga

Täna, välisministeeriumi 100. sünnipäeval tunnustati teenetemärgiga ettevõtjaid, ajakirjanikke ja ühiskonnategelasi, kes on aidanud kaasa Eesti välispoliitikale. Samuti tänati Eesti aukonsuleid ja välisministeeriumi töötajaid pikaaegse ja väärtusliku panuse eest välisministeeriumi tegevusse. „Tõhus välispoliitika sünnib koostööst – seetõttu on oluline, et see

Eesti soovib Armeeniaga kaubavahetust tihendada

Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal kohtus täna Tallinnas Eestit külastava Armeenia äridelegatsiooniga, et arutada kahe riigi majandussuhete väljavaateid. „Eesti ja Armeenia majandussuhted on olnud ja on ka hetkel tagasihoidlikud, kuid meie soov on seda tendentsi muuta. 2017.

Inimõiguste kohus pidas eluaegsest vangist kaebajale kumulatiivsete julgeolekuabinõude kohaldamist põhjendatuks

13.11.2018 otsuses kohtuasjas A.T. vs. Eesti (2)  (kaebus nr 70465/14) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja konventsiooniga tagatud õigusi rikkunud. KaebusKaebaja on eluaegne kinnipeetav, kes läks 11.02.2012 Viru vanglas kaaskinnipeetavale juuksurikääridega kallale ja tekitas

Välisminister Mikser Tartu Ülikoolis: „Eesti iseseisvuse lugu on meie välispoliitika edulugu”

Täna, 13. novembril esitles välisminister Sven Mikser Tartus taasiseseisvumisjärgsete välisministrite kõnede kogumikku „Eesti välisministrid. Maailm ja meie”. Välisministeeriumi 100. aastapäeva raames ilmunud kogumiku esitlusel leidis aset elav arutelu Eesti välispoliitika sihtidest Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi liikmetega. Mikseri sõnul on

Mikser selgitab täna väliskomisjonile ÜRO globaalse ränderaamistiku sisu ja põhimõtteid

Välisminister Sven Mikser kohtub täna Riigikogu väliskomisjoniga. Kohtumise ühe punktina tutvustab Mikser ÜRO globaalse ränderaamistiku sisu ja põhimõtteid. „Ränne on globaalne väljakutse ning peame püüdlema selles suunas, et me suudaksime rahvusvahelist rännet võimalikult hästi kontrollida,“ sõnas välisminister Mikser. „Euroopa Liit

Välisministri kommentaar seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) globaalse ränderaamistiku protsessiga

Ränne kui globaalne väljakutse vajab riikide ühist tegutsemist ja otsime ühiseid lahedusi. ÜRO globaalne ränderaamistik on üks ühiseid pingutusi, mille rahvusvaheline kogukond on selles suunas ette võtnud ning millega soovib liituda ka Eesti. See toob esmakordselt kokku rände lähte-, transiit-

Eesti välisministri Sven Mikseri avaldus Donbassis 11. novembril 2018 ebaseaduslike valimiste korraldamise kohta

Mõistame hukka niinimetatud Donetski ja Luganski Rahvavabariikide teadaande „valimiste“ korraldamiste kohta 11. novembril. Selline ebaseaduslik tegevus Venemaa täieliku kontrolli ja järelevalve all on teravas vastuolus Minski kokkulepete sätete ja eesmärgiga, õõnestades jõupingutusi leida rahu konfliktile Ida-Ukrainas ja saavutada kauaoodatud rahu.

Mikser: saatkonna avamine Abu Dhabis loob Eestile uusi võimalusi strateegilises regioonis

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mille kohaselt avab Eesti suursaatkonna Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis. „Eesti ja Araabia Ühendemiraatide suhted liiguvad tõusujoones ning huvi suhete arendamiseks on mõlemapoolne,“ sõnas välisminister. „Viimaste aastate jooksul on toimunud ka mitmeid eri taseme

Inimõiguste kohus leidis, et vangla saatebussi tingimused ei olnud konventsiooniga vastuolus

30.10.2018 otsuses asjas Jatsõtšõn vs. Eesti (kaebus nr 27603/15) leidis Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) 7-liikmeline koda, et Eesti ei ole kaebaja õigusi rikkunud. KaebusKaebus oli esitatud konventsioon artiklite 3 (piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld) ja 8 (õigus era- ja

Inimõiguste kohus leidis, et kaebajate suhtes toimunud tsiviilkohtumenetlus oli olnud õiglane

23.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) kolmeliikmeline komitee oma 02.10.2018 otsuse, millega tunnistati konventsiooni artiklil 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) põhinev kaebus asjas Arvo ja Maie Merisalu vs. Eesti (kaebus nr 61913/15) vastuvõetamatuks. KaebusKaebajad olid kostjad tsiviilkohtumenetluses, kus nende vastu oli

Eesti ja Cooki saared sõlmisid diplomaatilised suhted

Täna, 25. oktoobril sõlmisid Eesti suursaadik Austraalias Andres Unga ja Cooki saarte suursaadik Karkopaerangi Ngatoko Uus-Meremaal Wellingtonis kahe riigi vahel diplomaatilised suhted. Allkirjastamise juures viibis ka president Kersti Kaljulaid. Allkirjastamisele eelnenud kohtumisel arutasid suursaadikud digiühiskonnast ja Eesti e-riigi eduloost. Lisaks

Inimõiguste kohus ei leidnud sundravi puudutavas kohtuasjas Eesti-poolseid rikkumisi

23.10.2018 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse asjas M.T. vs. Eesti (kaebus nr 75378/13), leides, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (konventsioon) artikli 5 lõiget 4 (õigus isikuvabadusele ja –puutumatusele, kinnipidamise õiguspärasuse kontroll) ei ole rikutud osas, mis puudutab

New Yorgi Eesti Majas toimus vastuvõtt ÜRO Rahvusvahelise õiguse nädala puhul

New Yorgi Eesti Majas toimus reedel, 19. oktoobril ÜROs peetava Rahvusvahelise õiguse nädala puhul, millest võtsid osa alalised esindajad ÜRO juures, liikmesriikide õigusnõunikud, õigusteadlased ning rahvusvahelise õiguse nädalal osalevad juristid ja advokaadid. Avasõnad pidas välisminister Sven Mikser. „Mul on hea

Välisminister Mikser avaldas kaastunnet Indoneesia lennukatastroofi ohvrite lähedastele

Välisminister Sven Mikser saatis oma Indoneesia kolleegile Retno Lestari Priansari Marsudile kaastundekirja seoses Indoneesias aset leidnud lennuõnnetusega. „Olen oma mõtetes ohvrite lähedaste ja kõigi nendega, keda see kohutav lennukatastroof puudutas. Eesti valitsuse ja rahva nimel avaldan sügavat kaastunnet kannatanute perekondadele

Mikser ÜROs: kavatseme Eesti e-valitsemise kogemuse jagamisega rahvusvahelisel tasandil jätkata

Välisminister Sven Mikser pidas neljapäeval, 18. oktoobril sõnavõtu ÜRO peaassamblee plenaaristungil kiirete tehnoloogiliste muudatuste mõjust ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisele. „Kui me soovime ÜRO kestliku arengu eesmärgid saavutada, ei saa maailm digitaliseerimist vältida. Peame nägema uusi tehnoloogiad uute võimalustena,“ sõnas

Eesti avas aukonsuli esinduse Palermos

Kolmapäeval, 17. oktoobril avati piduliku tseremooniaga Eesti aukonsuli esindus Palermos. Esinduse avas välisministeeriumi kantsler Rainer Saks, tervitussõnadega esines ka Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk. Eesti aukonsul Palermos on professor Antonello Miranda. Rainer Saksa sõnul hakkab esindus mängima rolli Eesti ja