Siseministeerium

Siseministeerium soovitab riigikogu valimisteks paberivaba valijakaarti

Enne valimisi saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele valijakaardi, millel on info valimise aja ja koha kohta. Praegu on valijatel õige aeg otsustada, kas valijakaart tuleb paberil valija elukoha aadressile või paberivabalt e-postkasti.  „Sel aastal on lausa kaks korda võimalik oma

Eelmisel aastal registreeriti 14 270 sündi

Eelmisel aastal registreeriti siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 14 270 sündi, neist 7289 poissi ja 6981 tüdrukut. Kaksikuid sündis 231 paari, neist 84 paari poisse, 68 paari tüdrukuid ja 79 segapaari. Sündisid ka kahed kolmikud. Harjumaal registreeriti

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 28. jaanuariks. „Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles

Politsei määrab edaspidi kergemate rikkumiste eest fikseeritud mõjutustrahve

Sellest aastast jõustunud seadusmuudatused lubavad politseil paljude kergemate rikkumiste korral kasutada lühimenetlust, mis hoiab kokku politseinike aega ja vähendab ülekriminaliseeritust. Lühimenetlust kasutatakse kahekümne kergema väärteo puhul, millest enamik on seotud liiklusega. Nende kahekümne rikkumise eest määratakse inimesele edaspidi mõjutustrahv, mille

Riigi pakutavate tasuta eesti keele kursuste vastu on huvi suur

Eile hommikul algas sisekaitseakadeemia kodulehel registreerimine 2019. aasta veebruaris alustavatele tasuta eesti keele kursustele, mis on mõeldud Eesti kodakondsust taotlevatele inimestele. Esimese ööpäevaga on keeleõppelepingu sõlmimiseks esitanud avalduse ligi 200 inimest. „Suur huvi kodakondsuse taotlemiseks vajaliku eesti keele taseme saavutamise

2019. aasta toob relvaseadusesse muudatusi

Jaanuari algusest lisatakse relvaseadusse mitmeid relvaliike ja tulirelvaosi, millele seni reegleid kehtestatud ei olnud. Relvaseaduse muudatusega lisatakse seadusesse hoiatus- ja signaalrelvad, nagu raketi- ja stardipüstolid. Lisaks sätestatakse seaduses tulirelvast ümber ehitatud akustilised relvad, milles kasutatakse vaid paukpadruneid. Siseministeeriumi korrakaitse- ja

Novembris registreeriti 1046 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti novembris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1046 sündi, neist 526 tütarlast ja 520 poisslast. Kaksikuid registreeriti 15 paari, neist kaks paari poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja viis segapaari. Novembris registreeriti ka ühed tüdrukute kolmikud. Tallinnas registreeriti

Eestis elavatele brittidele kehtib EL-i õigus aastani 2020

Valitsus otsustas esitada Riigikogule edasiseks menetlemiseks seaduseelnõu, et tagada Ühendkuningriigi kodanikele Euroopa Liidust väljaastumislepingu kohased õigused. Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmisega säilivad Euroopa Liidu kodanike õigused kuni 2020. aasta lõpuni ka Ühendkuningriigi kodanikele ja nende pereliikmetele.  Seaduse muutmata jätmisel muutuksid

Uus rahvastikuregistri seadus annab rahvastikust täpsema ülevaate

Jaanuaris jõustuv uus rahvastikuregistri seadus on samm edasi, et inimeste elukohaandmed kajastuksid riigi põhiregistris õigesti. „Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile,“ ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Elukoha registreerimisega omandab

Uuest aastast saab keeleõppelepinguga tasuta eesti keelt õppida

Järgmise aasta jooksul laienevad eesti keele õppimise võimalused Eesti kodakondsuse soovijate jaoks: riik hakkab pakkuma nn keeleõppelepinguid tasuta eesti keele kursusteks ning tasustatud õppepuhkuse saamiseks. Lepingu saaksid sõlmida vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti

Alli Rutto saab Eesti kodaniku passi

Mitme nädala pikkuse siseministeeriumi, õiguskantsleri ja PPA tiheda koostöö järel jõuti kaalumisel otsuseni, et PPA väljastab Alli Ruttole uue Eesti kodaniku passi praegu kindlaks tähtajaks. Sama otsus kehtib kõigi nende inimeste kohta, kes said Eesti passi ajavahemikus 2003-2015, halduspraktika muutumisel

Analüüs: Eestisse mitte naasnud optantidel ei olnud tänases mõistes kodaniku õigusi

Tartu Ülikooli teadlaste analüüs Eesti kodakondsuse opteerimisest toob välja, et kodakondsuse mõiste ja sellest tulenevad õigused ja kohustused on ajas märkimisväärselt muutunud. Tänases mõttes kodaniku õigused ja kohustused olid vaid nendel opteerunud inimestel, kes naasid Eestisse ja said siin Eesti

Euroopa Liidu ministrid kiitsid heaks terroristliku veebisisu kiire eemaldamise eelnõu

Euroopa Liidu siseministrid kiitsid tänasel justiits- ja siseküsimuste nõukogul heaks eelnõu, mis kohustab ettevõtteid edaspidi terroristliku sisuga materjali internetist tunni aja jooksul eemaldama. Eesti soovitas ettevõtjatele jäetavat ettevalmistusaega pikendada poole aasta asemel aastani ning kohustada teenusepakkujaid veebis toimuva sisu jälgimiseks

Kutse analüüsi tutvustusele: opteerimise teel Eesti kodakondsuse omandamisest

Siseministeeriumi ja Tartu Ülikooli kutse Olete oodatud reedel, 7. detsembril kell 12.00 algavale analüüsi „Aastatel 1918-1940 opteerimise teel Eesti kodakondsuse omandamise küsimusi käsitlenud õiguse ja halduspraktika analüüs“ tutvustusele. Ülevaate analüüsi põhijäreldustest teeb Tartu Ülikooli õigusajaloo professor ja analüüsi töögrupi juht

Siseminister andis üle kodanikupäeva aumärgid

Siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgid viieteistkümnele silmapaistvale inimesele, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. „Juba kaks aastakümmet tunnustame neid tublisid inimesi, kes oma

Katri Raik võttis Andres Anveltilt ameti üle

Nädala eest poliitikast lahkumisest teada andnud Andres Anvelt andis täna lõunal Katri Raigile päästeametniku valge kiivri. Selle sümboolse kiivriga antakse üle ka siseministri amet. Pidulikul üritusel olid kohal ka ministeeriumi allasutuste juhid: Elmar Vaher Politsei- ja Piirivalveametist, Arnold Sinisalu Kaitsepolitseiametist,