Riigikantselei

Ruumiloome ekspertrühm esitles oma töö lõpparuannet

Riigikantselei juures tegutsenud ruumiloome ekspertrühm soovitab riigi ruumiloomet kujundavad üksused liita. Ekspertrühm tõdes, et kuigi ruumiline keskkond mõjutab inimeste igapäevast käitumist, suhteid ja tavasid ning suurel määral ka majandust, turvalisust, tervist ja ühiskonna heaolu, on riigi tasandil pööratud elukeskkonna kvaliteedi

Laupäeval heisatakse hõimupäeva puhul Eesti lipud

Laupäeval, 20. oktoobril on hõimupäev. Sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühise soome-ugri kultuuripärandi teadvustamiseks ja teiste hõimurahvaste toetuseks võivad Eesti lipu heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse

Avalik konkurss: Keskkonnaameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja konkursi Keskkonnaameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Keskkonnaameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika elluviimise ning keskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimise. Peadirektori peamiseks väljakutseks on

Avalik konkurss: Kaitseressursside Ameti peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikoha täitmiseks. Kaitseressursside Ameti peadirektor juhib ja korraldab ameti tööd. Peadirektori peamised väljakutsed on luua uusi ja kaasaegseid lahendusi ajateenistuse kestlikkuse tagamiseks, ajateenistuse ja tegevteenistuse tutvustamiseks, kaitseväekohustuslaste ja koostööpartnerite teenindamiseks ja teavitamiseks

Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikoha täitmiseks. Sotsiaalala asekantsleri peamised väljakutsed on pikaajalise hoolduse reformi väljatöötamine ja elluviimine, tagades sealjuures töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna kaasatuse; heaolu arengukava eesmärkide täitmise tagamine ning uue laste- ja perede arengukava koostamise

Avalik konkurss: Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikoha täitmiseks. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on andmekaitse üldmääruse ja direktiivi rakendamise toetamine läbi ettevõtete ja laiema avalikkuse nõustamise ja teavitustegevuse, samuti piiriülene koostöö EL tasandil andmekaitse asutuste vahel üldmääruse

Kolmes linnas korraga arutatakse Eesti tuleviku üle

Stenbocki maja, 25. september 2018 – 26. septembril toimub üheaegselt Tallinnas, Tartus ning Narva-Jõesuus arutelu, milline võiks olla Eesti koht maailmas aastal 2035. Riigikantselei strateegiabüroo juht Henry Kattago toob välja, et seekordsel Eesti 2035 strateegia jätkuseminaril keskendutakse täpsemalt Eesti positsioonile

Laupäeval tähistatakse Eestis vastupanuvõitluse päeva

Laupäeval, 22. septembril tähistatakse Eestis vastupanuvõitluse päeva. Sel puhul heiskavad Tallinna 21. kooli õpilased Eesti lipu Pika Hermanni torni, asetatakse pärg Eesti rahvalt Otto Tiefi hauale ning enne keskpäeva kogunevad tudengid kõnekoosolekule. Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub vastupanuvõitluse päeval

Eesti 2035 strateegiaseminaril pannakse kokku meie tulevikupilti

Stenbocki maja, 12. september 2018 – Täna toimuval Eesti 2035 strateegiaseminaril arutatakse, millises maailmas elame me 17 aasta pärast ning kuidas teha Eestist paik, mis oleks võimalikult paljudele meelepärane koht elamiseks. Arutatakse ka seda, missugused on olulised tulevikusuundumused maailmas ja

Laupäeval heisatakse teadmistepäeva puhul Eesti lipud

Laupäeval, 1. septembril, on teadmistepäeva puhul Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kooliminejaid on oodatud tervitama Eesti lipu heiskamisega ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja organisatsioonid. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul

Avalik konkurss: Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler

Seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri ametikoha 4. mail 2018. a. väljakuulutatud konkursi avalikustatud tingimuste (ametikoha nimetus, teenistusülesannete loetelu ja kandidaatidele esitatav eelistus) muutumisega pikendatakse konkursile avalduste esitamise tähtaega kuni 14. septembrini 2018. a. Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler koordineerib keskkonnakorralduse valdkonnas ringmajanduse,

Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise partnerluse tegevuskava

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks uue avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava aastateks 2018-2020, mille fookuses on avatud ja kaasav poliitikakujundamine. Tegevuskava eesmärk on suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Selleks valmistatakse ette kaasavat poliitikakujundamist toetava

Esmaspäeval on taasiseseisvumispäeva puhul Eestis lipupäev

Taasiseseisvumispäev on üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse kõigile elu-, äri-, büroohoonetele. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Rahvusliku ühtsustunde väljendamiseks on ka kõik teised oodatud sinimustvalgeid lippe heiskama. 27 aastat tagasi 20.

Stenbocki maja avab reedel oma uksed

Riigikantselei korraldab sel reedel, 10. augustil traditsioonilise Stenbocki maja avatud uste päeva, mille lõpetab Kukerpillide kontsert. Avatud uste päeval saab tutvuda valitsuse ja peaministri tööruumidega. Ekskursioonid toimuvad kell 11, 12, 13, 14 ja 15. Kuna kohtade arv on piiratud, palub

Avalik konkurss Keskonnaministeeriumi kolme asekantsleri ametikoha täitmiseks

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi kolme Keskkonnaministeeriumi asekantsleri ametikohta täitmiseks:kliima ja strateegilise planeerimise asekantslereluslooduse asekantslertugiteenuste ja maapoliitika asekantsler Avaliku teenistuse tippjuht on oma asutuse või valdkonna visiooni looja, kes juhib poliitika kujundamist ja nüüdisaegsete teenuste arendamist. Ta on innustav eestvedaja,

Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri ametikoha täitmiseks. Kultuuriväärtuste asekantsler koordineerib muuseumide, raamatukogunduse ja muinsuskaitse valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvakultuuri arenguks ning vaimse kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tingimuste loomist. Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on tihedama koostöö ja