Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium kingib koolidele aardelaeka

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valmis digitaalsest õppematerjalist ja Eesti maavarade näidistest koosnev komplekt ’Eesti maapõue aarded’, mis lükkab ümber arvamuse, justkui oleks Eesti maavarade poolest vaene. Eestis on mitmeid selliseidki maavarasid, mille järele on maailmas suur nõudlus nagu näiteks fosforiit, magneesium ja

Keskkonnaminister: Ka ülejäänud maailmal on aeg kasutusele võtta kliimasõbralikud külmaained

Sellest aastast jõustus rahvusvaheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada külmutusseadmetes, õhukonditsioneerides, vahtudes ja aerosoolides kahjulike gaasiliste fluorosüsivesinike (HFC-de) kasutamist. Need ained mõjuvad globaalsele kliimasoojenemisele tuhandeid kordi enam kui süsihappegaas.  HFC-d tuleb asendada alternatiivsete külmaainetega. Võimalike alternatiivide hulgas on uued külmaained,

Avalda arvamust, kuhu peaks Euroopa kliimapoliitika suunduma

Euroopa Komisjon avaldas pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“, mis seab eesmärgiks jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni. Kuni 6. veebruarini kutsub keskkonnaministeerium visiooni kohta oma arvamust avaldama.  Strateegia ettepanek näitab, millised oleksid Euroopa võimalused liikuda

Keskkonnaministeerium: jäätmeseadusega venitamine tuleb lõpetada

Keskkonnaminister Siim Kiisler leiab, et uus jäätmeseadus tuleb vastu võtta veel selle riigikogu ajal. Vastu võetavas jäätmeseaduses peavad olema sees nii ladestustasu tõus kui pakendijäätmete kohtkogumine. „Jäätmeseadust on tänaseks Riigikogus menetletud juba 16 kuud. See peaks olema piisav aeg, et

Keskkonnaministeerium soovib moodustada laane- ja salumetsade kaitseks 58 uut looduskaitseala

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib teha valitsusele ettepaneku moodustada 58 uut looduskaitseala laane- ja salumetsade kaitseks. Kaitse alla võtta soovitavad alad asuvad kõik riigimaal ning neile soovitakse kehtestatakse ühine kaitse-eeskiri. „Meie metsadele iseloomuliku elustiku säilimiseks nähakse nii aastani 2020 kehtiva Eesti

Seadusemuudatusega loodetakse vähendada eestlaste kilekotilembust vähemalt poole võrra

Juba nädala jagu on kehtinud uus pakendiseadus, mille järgi ei tohi poed enam tasuta jagada õhukesi ja väga õhukesi kilekotte. Muudatuse eesmärk on vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist. „Suuremad kaubandusketid võtsid selle kasutusele tegelikult juba mõnda aega tagasi, nüüdseks on järele

Kiisler: KIKi toomine Keskkonnaministeeriumi alluvusse on loogiline samm

Valitsuse tänane otsus tuua Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Keskkonnaministeeriumi alluvusse tulenes 1. jaanuaril jõustunud seadusemuudatusest, mis on suur samm keskkonnavaldkonna rahastuse korrastamise suunas. „Keskkonnatasude seaduse muudatus tegi keskkonnavaldkonna rahastamise arusaadavamaks ja paindlikumaks,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. „See muudatus andis ka võimaluse

Ühekordsete plasttoodete keeld sai esimese rohelise tule

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu sõlmisid esialgse kokkuleppe osade plasttoodete keskkonnamõju vähendamise direktiivi kehtestamiseks. See tähendab, et 2021. aastast enam mitmeid ühekordseid plasttooteid turule lasta ei tohiks. Kokkulepe puudutab kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitavat plasteset ja plasti sisaldavaid

Jaanuarist muutuvad põlevkivi kaevandusõiguse tasumäärad

Valitsus kiitis täna heaks määruse, millega kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2019 põlevkivi kaevandamise uued tasumäärad.  Põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäärad sõltuvad raske kütteõli maailmaturu hinnast. Selline süsteem kehtestati 2016. aastal tähtajaliselt, et võimaldada sellise uue lähenemise osas täiendavat mõjuanalüüsi ja vajadusel seda

ÜRO kliimakonverentsil võeti vastu reeglid Pariisi kokkuleppe elluviimiseks

Laupäeva hilisõhtul jõudis Poolas Katowices lõpule ÜRO kliimakonverents. Pärast kahte nädalat keerulisi läbirääkimisi kinnitasid riigid Pariisi kokkuleppe rakendamise reeglid, mille väljatöötamine kestis kokku kolm aastat. “Läbirääkimised ei olnud kerged ning kõik osapooled pidid tegema kompromisse, kuid Katowices saavutatu näitab, et

Keskkonnaameti juhiks saab Riho Kuppart

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas Keskkonnaameti peadirektoriks Riho Kupparti, kelle peamiseks väljakutseks saab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine. „Tänu oma suurele kogemusele, laiale silmaringile ning heale suhtlemisoskusele on Riho Kuppart väga sobiv inimene seda keerukat tööd ette võtma,“ ütles keskkonnaminister Kiisler.Riho

Eesti liitus kliimasõbraliku metsanduse deklaratsiooniga

Poolas Katowices toimuval ÜRO kliimakonverentsil võeti vastu kliimasõbraliku metsanduse deklaratsioon, millega liitus ka Eesti.Vastu võetud deklaratsiooniga kinnitavad riigid, et metsandus mängib olulist rolli Pariisi leppe eesmärkide saavutamisel. „Metsarohke Eesti jaoks on deklaratsiooniga liitumine väga oluline. Kliimamuutuste mõju vähendamisel ja sellega

Haavakannu loodusalal uuendati kaitse tingimusi

Keskkonnaminister Kiisleri ettepanekul kiitis Vabariigi Valitsus täna heaks Haavakannu looduskaitseala moodustamise. Muudeti juba kaitse all olnud loodusobjekti tüüpi: hoiualast ja kahest püsielupaigast moodustati looduskaitseala ja kehtestati kaitse-eeskiri. „Muudatus oli vajalik, et tagada Haavakannu loodusalal olevate väärtuste, eelkõige metsakoosluste ja kaitsealuste

Keskkonnaminister Kiisler kutsub kõiki valima Aasta keskkonnategu ja Aasta keskkonnasõbralikku ettevõtet

Tänasest saavad kõik huvilised kaasa rääkida Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte valimisel. Oma lemmiku poolt saab hääletada 13.-26. detsembrini www.keskkonnatunnustused.ee kodulehel. Keskkonnatunnustuste konkursil on traditsiooniliselt olnud kandidaadid, kes on silma paistnud oma keskkonnasõbraliku käitumise ja loodushoidvate projektidega. Ka tänavuste

Õige ahjukütmise meelespea

Kas tead, et valesti kütmine raiskab puid, annab vähem sooja ja saastab keskkonda? Õhusaaste mõjub ka tervisele halvasti, põhjustades hingamisteede, südameveresoonkonna-, maksa- ja vere- ning kopsuhaigusi. Kuidas aga kütta ahju õigesti? Vaata videot Kütmisel kasuta alati kuiva puituKüttepuid, mille niiskusesisaldus

Kiisler: ÜRO kliimakonverentsi teine nädal on otsustav

Poolas Katowices algab kliimakonverentsi teine nädal.  Kõrgetasemelistel kohtumistel Eestit esindava keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul on nädala lõpuks selge, kuidas riigid Pariisi kliimalepet rakendama hakkavad. „Algav nädal kirjutatakse ajalukku kui nädal, mil langetati kliimasaatuslikud otsused. Pariisi leppe vastu võtmisest on kolm