Justiitsministeerium

Avavangla vang ei naasnud vanglasse

Täna, 15. novembril ei naasnud ettenähtud ajaks Viru vangla avavanglasse kinnipeetav Arno Jaagund (pildil), kes on siiani kadunud. 38-aastane Arno Jaagund on keskmise kehaehitusega, ligikaudu 171-175 cm pikk, ümara näokuju ja pruunide silmadega. Eritunnustena on Jaagundi vasakule põlvele tätoveeritud tuulelipp,

Reinsalu: perevägivalda tuleb arvesse võtta lastega seotud eestkoste- ja suhtlusõiguse vaidlustes

15.11.2018 Täna valitsuse poolt heaks kiidetud tsiviilkohtumenetluse seadustiku jt seaduste muutmise seaduse eelnõus toodud muudatused rõhutavad senisest selgemalt vajadust lastega seotud eestkoste- ja suhtlusõiguse kindlaksmääramise menetlustes alati arvestada lapsevanema vägivaldsusega nii teise vanema kui lapse suhtes. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul

Justiitsminister algatas väikese Martini juhtumi ajendil seadusemuudatuse

15.11.2018 Justiitsministeerium laiendab oluliselt nende inimeste ringi, keda vanemliku hoolitsuseta lapsele eestkostjaks määrata võib. Sellega lahendatakse oluline hooldusõigust puudutav kitsaskoht. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütleb, et kitsaskoha tõi esile ajakirjandusest teada väikese Martini juhtum. „Seni kehtiva seaduse järgi on õigus kohtuotsust

Reinsalu: tankistide probleem vajab lõplikku lahendamist

14.11.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu edastas kooskõlastamiseks seaduseelnõu, millega vähendada nn tankistide kasutamist ettevõtluses ja parandada ärikultuuri tervikuna. Reinsalu mõistab hukka vastutustundetut käituvate ettevõtjate tegevuse. „See probleem, et ettevõtjad jätavad kergekäeliselt oma majandustegevusega võetud kohustused võlausaldajate kanda, vajab lõplikku lahendamist. Aasta

Riik hakkab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestama

1.11.2018 Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumi ettepanekud täiendada täitemenetluse seadustikku uute meetmetega elatise võlgnike survestamiseks. Muudatuste eesmärgiks on muuta tõhusamaks elatise sissenõudmist ning mõjutada elatist maksma kohustatud inimest oma kohustust vabatahtlikult täitma. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on tänaseni probleemiks see, et

Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid

29.10.2018 Justiitsministeerium kuulutab välja riigihanke, et leida vanglast vabanejatele tugiisikuteenuse pakkujaid aastatel 2019-2022. Sel perioodil pakutakse tugiisikuteenust üle-eestiliselt ca 800 vanglast vabanejale.  „Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute õigusrikkumiste toimepanemist. Selleks on oluline

Justiitsministeerium ootab kodanikujulguse aumärgi kandidaate kuni 26. oktoobrini

18.10.2018 Justiitsministeerium tunnustab 3. detsembril julgeid kodanikke, kes on teinud enam, kui ühiskond neilt ootab – näiteks hoidnud ära kuriteo või toetanud kuriteo ohvrit. Kandidaate tänavusele kodanikujulguse aumärgile ootab ministeerium 26. oktoobrini. „Kodanikujulgus tähendab lisaks tegutsemisele ka tähelepanelikkust enda ümber

Justiitsministeerium: ilma juurdepääsuta korteriomandite moodustamine on seadusega vastuolus

16.10.2018 Eile saates „Kuuuurija“ käsitletud juhtum, kus äripind jagati suureks hulgaks korteriomanditeks, on ebaseaduslik. Justiitsminister algatab järelevalve tehingu tõestanud notari tegevuse üle. „Ka kohus on oma lahendites leidnud, et uue korteriomandi loomine olemasoleva korteriomandi arvel ilma teiste korteriomanike nõusolekuta on

Okupatsioonikahjusid hinnanud komisjoni hinnangul oleks nõudeõigusest loobumine vastuolus Eesti õigusliku järjepidevusega

13.10.2018. 2016. aastal justiitsminister Urmas Reinsalu poolt moodustatud komisjon hindas Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide tegevusest põhjustatud kahjude uurimisega seotud küsimusi. Ajaloolastest ja juristidest koosneva hindamiskomisjoni töö tulemusel valminud raporti lõppjäreldus oli, et okupatsioonikahjude uurimist tuleb jätkata. Komisjoni juhi, ajaloolase Toomas

Avavanglasse tagasi tulemata jätnud vang leiti üles

Vanglaametnikud pidasid kinni avavangla vangi Urmo Möldri, kes ei olnud päev varem naasnud talle ettenähtud kellaajaks tagasi Tallinna vangla avavangla osakonda. 49-aastane Urmo Mölder peeti kinni kella 19 ajal Tallinnas. Vang paigutatakse Tallinna vangla kinnisesse osakonda. Vangla alustas antud asjas

Eesti sai Euroopa Õigusakadeemia liikmeks

Justiitsminister Urmas Reinsalu ja Euroopa Õigusakadeemia (ERA) president, endine Euroopa Komisjoni president, Jacques Santeri, allkirjastsid eile Luksemburgis liitumislepingu ERAga. Justiitsministeerium on ERAs määratud täieõiguslikuks Eesti Vabariigi esindajaks. „Eesti oli ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, kes ei olnud veel ERA-ga liitunud, mistõttu

Avavangla vang ei naasnud vanglasse

Täna, 11. oktoobril ei naasnud ettenähtud ajaks Tallinna vangla avavanglasse kinnipeetav Urmo Mölder (pildil), kes on siiani kadunud. 49-aastane Urmo Mölder on ligikaudu 179 cm pikk, suurte silmadega ja kiilaspäine. Eritunnustena on Möldri otsaesisel kaks 1-2 cm pikkust armi, vasaku

Reinsalu kutsus Euroopa justiitsministreid töötama Euroopa Prokuratuuri pädevuste laiendamise nimel

Täna Luksemburgis toimunud justiitsministrite kohtumisel arutati teiste teemade seas Euroopa Prokuratuuri loomise ajakava ning Urmas Reinsalu tutvustas ettepanekut analüüsida Euroopa Prokuratuuri (EPPO) pädevuste laiendamise võimalikkust rasketele piiriülestele finantskuritegudele, eeskätt rahapesule. „Nagu Euroopa Komisjoni volinik Vera Jorurova ütles, on meie ettepanek

Reinsalu: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu muudatustega ei jää karistatute ja õigusemõistmise andmed varjatuks

11.10.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu edastab põhiseaduskomisjonile isikuandmete kaitse seaduse ja selle rakendusseaduse eelnõude muudatusettepanekud, millega loobutakse muuhulgas kohtuistungi andmetes süüdistatava nime avaldamise keelust ja füüsilise isiku väärteokaristuste avaldamise piirangust. „Põhiõigustel ei ole hierarhiat, need on kõik võrdselt olulised, mistõttu on

Justiitsministeerium ootab ajakirjandustudengitelt korruptsiooniteemalisi artikleid kuni 14. oktoobrini

Kuni 14. oktoobrini ootab justiitsministeerium koostöös Eesti ajalehtede liiduga ajakirjandustudengite kirjutatud ja avaldatud korruptsiooniteemalisi artikleid.  Konkursile on eriti oodatud lood, mis pööravad tähelepanu korruptsioonivastase tegevuse kitsaskohtadele ja seni kasutamata võimalustele. Valikukomisjoni esinaine Kätlin-Chris Kruusmaa hinnangul annavad annab noorte nägemus korruptsiooni

Õigusteadlaste päevadel arutatakse tehisintellekti vastutuse üle

Õigusteadlaste päevadel arutavad tunnustatud õiguseksperdid justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmandi eestvedamisel selle üle, kas jagamismajandus ja tehnoloogiamuudatused muudavad arusaama õiguslikust vastutusest. Härmandi sõnul on vastutuse küsimus otseselt seotud otsustamise küsimusega. „Õiguslikus mõttes vastutab see, kes teeb otsuse, olgu tegemist siis