Justiitsministeerium

Eakatele hakkab tasuta õigusabi andma pensionäride ühenduste liit

17.01.2019. Justiitsministeerium toetab 10 000 euroga Eesti pensionäride ühenduste liitu, kes hakkab andma eakatele tasuta õigusabi. „Kõigil inimestel on õigus saada kvaliteetset õigusteenust ka juhul, kui see pole neile majanduslikult kättesaadav. Eakatel on tihtipeale enda õiguste kaitsmine raskendatud või pole

Kohtunikuabide palk tõuseb

17.01.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille järgi tõuseb kohtunikuabi ametipalk ca 7 protsenti. „Kohtunikuabi palk ei ole kolm aastat muutunud, samal ajal, kui mitmetes muudes valdkondades on see vahepeal tõusnud. Selleks, et tagada avaliku võimu nõuetekohane teostamine kohtulikes registrites, on väga oluline hoida

2018. aasta parim valvur on Jarmo Kälvijäinen Tartu vanglast

12.01.2019 Vanglateenistus tunnustas eile pidulikult parimaid vangivalvureid. Tänavu pälvis parima valvuri tiitli Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur Jarmo Kälvijäinen. Kolleegid iseloomustavad Jarmot kui aktiivset ja kohusetundlikku töötajat ning vanglateenistuse patriooti, kes oskab lahendada erakorralisi sündmusi, saadab kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuulub

Kaubamärkide registreerimine muutub senisest lihtsamaks

10.01.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille järgi on edaspidi lihtsam kaubamärke registreerida, nende kaitse on tugevam ning tööstusomandiga seotud vaidlusi hakkab lahendama patendiameti juures tegutsev apellatsioonikomisjon.  „Turul edukaks tegutsemiseks on kaubamärkidel täita järjest olulisem roll. Samuti on kasvanud nende kaubanduslik väärtus.

Euroopa prokuröride valimine saab selged reeglid

10.01.2019. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatused, mis on vajalikud Eesti osalemiseks Euroopa prokuratuuris (EPPO). Muu hulgas kehtestatakse selged reeglid EPPO prokuröride kandidaatide valimiseks. EPPO loomise määrus võeti vastu Eesti eesistumise ajal 2017. aasta oktoobris, kuid asutuse tööle hakkamine eeldab täiendavaid õiguslikke

Imbi Paju pälvis Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missiooniauhinna

4.01.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustas täna Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missiooniauhinnaga kirjanikku ja filmirežissööri Imbi Paju tema julguse eest kasutada sõna jõudu Eesti riikliku iseseisvuse, demokraatlike väärtuste ja ajaloolise tõe eest seismisel. „Sõnajulgus oli teisitimõtlejate lipukiri riigikaotuse aastatel.

Justiitsminister annab esmakordselt välja sõnajulguse missiooniauhinna

28.12.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustab Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missiooniauhinnaga inimest, kes on julgenud kasutada oma sõna jõudu Eesti riikliku iseseisvuse, demokraatlike väärtuste ja ajaloolise tõe eest seismisel. Auhind antakse üle pidulikul tseremoonial Arnold Susi sünniaastapäeval 4. jaanuaril.

Justiitsministeerium toetab õigusteaduse arengut

21.12.2018. Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid järgmiseks aastaks 500 000 euro suuruse koostöölepingu, et suurendada õigusteaduse õppejõudude töötasude konkurentsivõimelisust ning tagada kõrgetasemelise ja kvaliteetse õppe läbiviimine õiguse õppekavas. „Justiitsministeerium seisab selle eest, et meie riigis oleks tagatud kvaliteetne õigusharidus ja –teadus

Riigiõiguse sihtkapital hakkab edendama riigiõiguse-alast teadustegevust

20.12.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere allkirjastasid täna koostöölepingu, millega ministeerium toetab riigiõiguse sihtkapitali moodustamist, et edendada riigiõiguse õpetamist ja riigiõiguse alast teadustööd. Valitsus eraldab sihtkapitali jaoks püsivalt 300 000 eurot aastas. Urmas Reinsalu ütles,

Tartu halduskohtu esimeheks saab Sirje Kaljumäe

18.12.2018. Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas Tartu halduskohtu uueks esimeheks senise halduskohtu kohtuniku Sirje Kaljumäe, kes asub ametisse esimesest jaanuarist. „Otsustasin nimetada uueks Tartu halduskohtu esimeheks Sirje Kaljumäe, sest ta on võimekas kohtunik, kel on eri kohtuasutustes erinevatel ametipositsioonidel töötamise kogemus ning

Reinsalu: riik peab toetama ränkade kuritegude ohvriks langenuid

Eile kogunes justiitsministeeriumis süüteoennetuse nõukogu, kus arutati järgmise aasta tegevussuundi ohvrite abistamiseks. Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas nõukogus, et riik vajab ühtset ohvrite abistamiseks mõeldud poliitikat, mille keskmeks oleks just ohver ja tema vajadused. „Vägivalla ohver vajab igakülgset tuge ja abi,

Reinsalu: piiriülese kaubanduse takistuste kaotamisest võidavad nii tarbijad kui ettevõtjad

7.12.2018 Täna toimunud justiitsministrite kohtumisel Brüsselis jõudsid ministrid üldise lähenemisviisi kokkuleppele kaupade müüki reguleeriva direktiivi, perekonnaasjades kohtualluvust ja kohtulahendite tunnustamist reguleeriva määruse ning e-tõendite määruse osas. Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldab head meelt, et pikad ja keerulised arutelud kaupade müügi direktiivi

GRECO raport soovitab Eestil huvide konflikti ennetamisel rohkem tähelepanu pöörata ministritele ja poliitilistele nõunikele

7.12.2018 Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO poolt täna avaldatud hindamisaruanne käsitleb ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike korruptsiooni ennetamise tõhusust. „GRECO aruanne kiidab Eesti avatust ja läbipaistvust ning Eesti korruptsioonivastase seaduse mitmekülgsust, mida täiendavad põhjalikud veebijuhendid ja õppematerjalid,“ märkis justiitsministeeriumi

Justiitsministeerium otsib järgmiseks aastaks eakatele tasuta õigusabi pakkujat

Justiitsministeerium kuulutas välja täiendava konkursi, mille raames otsitakse õigusabi pakkujat, kes aitaks tagada eakatele inimestele tasuta õigusabi kättesaadavuse. „Õigusriigi eelduseks on kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavus igale inimesele, sõltumata tema vanusest või majanduslikust olukorrast. Eakad on üks sihtrühm, kelle teadlikkust õigusabi olemasolust

Parlament peab võtma enda kätesse seaduse ületootmise lõpetamise

4.12.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna riigikogule ülevaate õiguspoliitika arengusuundade elluviimise kohta aastatel 2011-2018. Reinsalu ütles tulevikku vaatavalt, et uutes õigusloomepoliitika arengusuundades aastani 2030 tugevneb otsustavalt riigikogu roll hea õigusloome poliitika kehtestamisel valitsusele ning see on otsustava kaaluga, et vähendada

Justiitsminister andis üle 27 kodanikujulguse aumärki

3.12.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna kodanikujulguse aumärgi 27 inimesele, kes on oma vapra tegutsemisega aidanud peatada kurjategijaid, toetanud abivajajaid ning panustanud aktiivselt ühiskonna turvatunde tagamisse. Tänavu pälvisid kodanikujulguse aumärgi 8-aastane Casandra, 10-aastane Karoliine, 14-aastane Aston, Tiina Leitmaa, Mona Sõukand,