Kommentaar Euroopa Komisjoni arvamusele rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise kohta

Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti ELi neljanda rahapesuvastase direktiivi meie õigusesse täielikult üle võtnud. Oleme Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamuse kätte saanud ja vastame sellele ettenähtud kahe kuu jooksul. Oma vastuses selgitame täpsemalt, kuidas osundatud artiklid on Eesti õigusse üle võetud.

Näiteks on arvamuses välja toodud, et Eesti ei ole üle võtnud artiklit tegelike kasusaajate andmete esitamise kohta, samas kui tegelike kasusaajate registrit puudutavad sätted võeti vastu möödunud aastal ja register rakendus Eestis eelmisel kuul. Samuti on Eesti rakendanud riskipõhisuse nõuet järelevalve ja kohustatud isikute protseduurireeglite kohta juba 2008. aastast alates. Anonüümsete kontode olemasolu on Eestis hoopistükkis välistatud, mistõttu ei ole nende kohta ka hoolsusmeetmeid ette nähtud.

Ent analüüsime Euroopa Komisjoni arvamust ja vajadusel oleme valmis seaduse mõne sätte sõnastust täpsustama.

Taust

Euroopa Komisjon on seni alustanud rikkumismenetlusi neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmisega seoses 21 Euroopa Liidu liikmesriigi suhtes: kolmel juhtumil on komisjon pöördunud Euroopa Kohtu poole (Rumeenia, Iirimaa ja Luksemburg), ühel juhul on menetlus ootel (Kreeka), üheksal juhul on menetlus põhjendatud arvamuse faasis ja kaheksal juhul on saadetud märgukiri liikmesriigile. Neljapäeval, 8. novembril saatis Euroopa Komisjon põhjendatud arvamuse Eestile ja märgukirja Taanile, hinnates sama direktiivi ülevõtmist nendes riikides. 

Viide allikale