Kiisler: KIKi toomine Keskkonnaministeeriumi alluvusse on loogiline samm

Valitsuse tänane otsus tuua Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Keskkonnaministeeriumi alluvusse tulenes 1. jaanuaril jõustunud seadusemuudatusest, mis on suur samm keskkonnavaldkonna rahastuse korrastamise suunas. „Keskkonnatasude seaduse muudatus tegi keskkonnavaldkonna rahastamise arusaadavamaks ja paindlikumaks,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. „See muudatus andis ka võimaluse

Uuest aastast jõustusid muudatused töökeskkonna korralduses

Selle aasta jaanuarist jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis tühistavad mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded. Muudatustega kaasajastati töötajate tervisekontrolli korraldamist, töötajate juhendamist ja väljaõpet, esmaabi ettevõttes ning tööõnnetuste uurimist. „Töökeskkonnal, kus veedame suure osa päevast, on

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi sai 20 aastaseks

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi andmise alguseks võib lugeda aastat 1998, mil valitsuse otsusega eraldati 484 644 krooni (31 000 eurot) toiduabi saatmiseks Ukrainasse. Sealt alates on Eesti panus tasapisi kasvanud, moodustades 2017. aastal 37,9 miljoni eurot. „Rahvusvaheline keskkond muutub pidevalt

2019. aasta olulisemad seadusemuudatused

Ülevaate maksu- ja finantspoliitika valdkondade tähtsamatest seadusemuudatustest sel aastal. II samba tasud vähenevadTeise samba valitsemistasu piirmäär langeb, mistõttu tasud langevad 2019. aastal senisest kiiremini jõudes OECD keskmise ehk 0,6% juurde. Heade tulemuste korral võivad fondivalitsejad alates aastast 2020 võtta valitsemistasu ühe

Käimas on konkurss EBRD asedirektori ametikohale

Vastavalt Euroopa Arengu ja Rekonstruktsiooni Panga (EBRD) Eesti-Islandi-Rootsi valijaskonna ametikohtade rotatsiooniskeemile kuulub Eestile valijaskonnas asedirektori ametikoht 2019. aasta augustist. Kuulutame välja konkursi eesmärgiga leida EBRD EESTI-ISLANDI-ROOTSI VALIJASKONDA ESINDAV ASEDIREKTOR kelle ülesanneteks on toetada valijaskonna direktorit valijaskonna prioriteetide edendamisel ja kaitsmisel

2019. aastal on tootmiskohustusega seotud otsetoetuste eelarve üle 6 miljoni euro

Maaeluminister allkirjastas 2019. aastal antavate tootmiskohustusega seotud otsetoetuste ja väikepõllumajandustootja toetuse määruse. Tootmiskohustusega seotud otsetoetuse eelarve 2019. aastal on 6,142 miljonit eurot. „Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuste peamine eesmärk on toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel tähtsat sektorit, kus esineb teatud

Kujutava kunsti aastaeelarve ulatub esmakordselt poolteise miljoni euroni

Kujutava kunsti valdkonna kogumaht 2019. aasta kultuurieelarves ulatub esmakordselt ajaloos poolteise miljoni euroni. Suurima muudatusena on Kunstihoone alanud aastast täielikult Kultuuriministeeriumi tegevustoetusel, mis vähendab oluliselt konkurentsi Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalis. Viimaste aastate jooksul on Kultuuriministeeriumi eelarvest kunstivaldkonnale suunatud rahastuse

Avanes taotlusvoor „Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine“

Tänasest, 2. jaanuarist 2019 on avatud uus taotlusvoor „Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine“. Taotlusvooru eesmärk on toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi  tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega. Kultuuriministeerium ootab taotlusi 31. jaanuariks.

Politsei määrab edaspidi kergemate rikkumiste eest fikseeritud mõjutustrahve

Sellest aastast jõustunud seadusmuudatused lubavad politseil paljude kergemate rikkumiste korral kasutada lühimenetlust, mis hoiab kokku politseinike aega ja vähendab ülekriminaliseeritust. Lühimenetlust kasutatakse kahekümne kergema väärteo puhul, millest enamik on seotud liiklusega. Nende kahekümne rikkumise eest määratakse inimesele edaspidi mõjutustrahv, mille

Eelnõu muudab õppelaenu võtmise paindlikumaks ja õppuritele soodsamaks

Haridus- ja Teadusministeerium saatis teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks ning partneritele arvamuse avaldamiseks Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise eelnõu, millega plaanib muuta õppelaenu võtmise tingimused paindlikumaks ja õppuritele soodsamaks. Kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak märkis, et 1990. aastatest pärit õppelaenu süsteem on ajale

Tarmo Tamm: julgustan ettevõtjaid kootööd tegema

2018. aasta oli Maaeluministeeriumis väga töine – alustati põllumajanduse ja kalanduse arengukava koostamisega ning algasid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku teemalised arutelud. „2018. aasta tõi põllumajanduse ja toidutootmise sektoris endaga kaasa häid  uudiseid ja õnnestumisi, aga samas tuli ette ka mitmeid

Haridusstipendiumi saajad pühenduvad kooliuuendusele

Haridus- ja teadusminister määras sel aastal esmakordselt haridusvaldkonna arengu ergutamiseks mõeldud stipendiume, millele said kandideerida Eesti üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid. Stipendium annab õpetajatele vaba semestri,  mida nad saavad kasutada näiteks koostööks ülikooliga, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks või

Ettevõtlusminister Tammist kohtus Dubais EXPO2020 juhiga

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kohtus Dubais Araabia Ühendemiraatide riigiministri Reem Al-Hashimiga, kes on ühtlasi ka EXPO2020 juht. Kohtumisel tutvustas minister Eesti ettevalmistustegevusi EXPO2020-l osalemiseks, samuti arutati Eesti IT-firmade võimalusi AÜEs riigihangetel osalemiseks ning otselennuühenduse loomist Dubai ja Tallinna vahel.

Uuest aastast kehtivad liginullenergiahoonetele leebemad nõuded

Alates 1. jaanuarist kehtivad väikeelamutele uued energiatõhususe nõuded. Energiatõhusa hoone miinimumtasemeks on olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel C-energiaklass ning uute hoonete püstitamisel B-energiaklass. Esmakordselt sätestatakse määrusega ka liginullenergiahoone nõuetele kohalduvad erandid. „Selleks, et hoone võimalikult energiatõhusana ehitamine oleks omanikule mõistlik valik,

TÄIENDUSKOOLITUSED ARVUDES: populaarsemad olid isikuarengu, juhtimis- ja keelekoolitused

Haridus- ja Teadusministeerium koondas täienduskoolituste andmed esmakordselt kogu kalendriaasta kohta ning leidis, et juba ligi 40 protsenti täiskasvanud elanikest osaleb täiendkoolitustel. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et täienduskoolitustel osalemine peab arenevas ühiskonnas saama loomulikuks elu osaks. „Nii Eesti majandus

Selgusid Wiiralti stipendiumi laureaadid

Kultuuriminister Indrek Saar andis täna 28. detsembril üle 2018. aasta Eduard Wiiralti nimelised stipendiumid. Laureaatideks osutusid Amsterdami Gerrit Rietveldi nimelise akadeemia VAV moving image magistriõppekava tudeng Helena Keskküla, Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti magistriõppekava tudeng Keiu Maasik ning vabade kunstide magistrant