Valitsus toetas riigi raamatupidamises üleminekut e-arvetele

Valitsus kiitis heaks raamatupidamise seaduse eelnõu muudatused, millega riigi raamatupidamine läheb 1. juulist 2019 üle täielikult e-arvetele. E-arvete kasutamises on Eesti Euroopa Liidus mahajääjate hulgas. Era- ja avaliku sektori vahel liigub 19 protsenti arvetest e-arvetena, 64 protsenti PDF- arvetena ja

Statistikaametist kujuneb andmeteaduse kompetentsikeskus

Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega pannakse paika riiklikes andmekogudes olevate andmete kvaliteedinõuded ja nende hoidmise ning kasutamise tingimused. Muudatuse tulemusena saab Statistikaamet andmekogudes olevaid andmeid laialdasemalt ristkasutada ja vähendada andmeesitajate halduskoormust. Rahandusminister Toomas Tõniste tõdes, et muudatuste üks eesmärk on

Paika sai viie aasta statistikatööde kava

Rahandusministeerium esitab täna valitsusele kinnitamiseks Statistikaameti järgmise viie aasta statistikatööde loetelu, mis lähtub riigisisesest ja rahvusvahelisest statistikavajadusest. Aastatel 2019–2023 teeb Statistikaamet tarbijate vajaduse täitmiseks 156 statistikatööd, mille eeldatav maksumus on 42,4 miljonit eurot. Tänavu teostab amet 152 statistikatööd kogumaksumusega 8,7

Kaubamärkide registreerimine muutub senisest lihtsamaks

10.01.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mille järgi on edaspidi lihtsam kaubamärke registreerida, nende kaitse on tugevam ning tööstusomandiga seotud vaidlusi hakkab lahendama patendiameti juures tegutsev apellatsioonikomisjon.  „Turul edukaks tegutsemiseks on kaubamärkidel täita järjest olulisem roll. Samuti on kasvanud nende kaubanduslik väärtus.

Euroopa prokuröride valimine saab selged reeglid

10.01.2019. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seadusemuudatused, mis on vajalikud Eesti osalemiseks Euroopa prokuratuuris (EPPO). Muu hulgas kehtestatakse selged reeglid EPPO prokuröride kandidaatide valimiseks. EPPO loomise määrus võeti vastu Eesti eesistumise ajal 2017. aasta oktoobris, kuid asutuse tööle hakkamine eeldab täiendavaid õiguslikke

Keskkonnaministeerium soovib moodustada laane- ja salumetsade kaitseks 58 uut looduskaitseala

Keskkonnaminister Siim Kiisler soovib teha valitsusele ettepaneku moodustada 58 uut looduskaitseala laane- ja salumetsade kaitseks. Kaitse alla võtta soovitavad alad asuvad kõik riigimaal ning neile soovitakse kehtestatakse ühine kaitse-eeskiri. „Meie metsadele iseloomuliku elustiku säilimiseks nähakse nii aastani 2020 kehtiva Eesti

Valitsus andis Keskkonnaministeeriumile rohelise tule metsanduse uue arengukava koostamiseks

Stenbocki maja, 10. jaanuar 2019 Valitsus kiitis täna heaks keskkonnaminister Siim Kiisleri ettepaneku metsanduse uue arengukava aastateks 2021-2030 (MAK2030) koostamiseks. Ministri esitatud ettepanekus sõnastati metsanduse pikaajaline visioon, seati arengukava koostamisele ühised eesmärgid ja nimetati metsanduse peamised probleemid, millele arengukavaga asutakse

Sotsiaalministeeriumi juurde moodustati peremeditsiini IT-nõukogu

„Selleks, et perearst ja tema meeskond saaksid oma tööd teha võimalikult hästi, peab töökeskkond seda toetama. Infosüsteem peab olema kasutajasõbralik ja kiire. Selleks, et arsti töökeskkond oleks kaasaegne, oleme juba panustamas esmatasandi tervisekeskuste ehitusse üle 85 miljoni euro ja planeerime

Haldusreformijärgsed ühinemistoetused on lõplikult välja makstud

Rahandusministeerium eraldas täna viimase osa vabatahtlikult ühinenud omavalitsuste ühinemistoetusest. Selle eesmärk oli premeerida neid omavalitsusi, mis viisid haldusreformi läbi ise. Toetusi maksti kokku 64,5 miljoni euro eest. „Oleme tänaseks omavalitsustele välja maksnud kõik haldusreformiga seotud ühinemistoetused,“ ütles riigihalduse minister Janek

Minister Mailis Reps peab täna Stanfordi Ülikoolis avaliku loengu

Minister Mailis Reps külastab täna Stanfordi Ülikooli, kus peab avaliku loengu tuleviku haridusest ja oskustest ning nende ühendamisest. Kell 22.00 Eesti aja järgi algavat loengut saab jälgida otseülekandena siit ning lisainfot loengu kohta leiab siit.  Stanfordis külastab minister Reps Stanfordi

Pärnu bussijaam on sobiv puudega ja piiratud liikumisvõimega inimestele

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas määruse, mis andis Pärnu uuele bussijaamale kui puudega ja piiratud liikumisvõimega inimestele sobiva bussijaama tunnustuse. Ministri sõnul ütleb tunnustus seda, et bussijaam on loonud puudega ja piiratud liikumisvõimega inimestele sobivad võimalused teiste sõitjatega võrdsetel

Välisministeeriumi kultuuripreemia pälvis salajane tänavakunstnik Edward von Lõngus

Täna, 9. jaanuaril andis välisminister Sven Mikser üle välisministeeriumi 2018. aasta kultuuripreemia tänavakunstnik Edward von Lõngusele digitänavakunsti projekti „(R)estart Reality” eest. Välisminister Sven Mikser rõhutas preemiat üle andes kultuuridiplomaatia olulist rolli Eesti esindamisel. „Kultuur annab hindamatu võimaluse oma riigi tutvustamiseks

Novembris tasuti 7,8 protsenti rohkem makse kui aasta varem samal kuul

Novembris tasuti maksu- ja tolliametile 613,4 miljonit eurot makse, mis on 7,8 protsenti rohkem kui eelnenud aastal. 2018. aasta riigieelarvega aastaks kavandatust täideti üheteistkümne kuuga 90,8 protsenti. Sotsiaalmaksu tasuti novembri eest 269,4 miljonit eurot, mida on 11,8 protsenti rohkem kui

Maaelu arengukava investeeringumeetmetes pikendatakse investeeringute elluviimise tähtaegu

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muutmise eelnõu, millega pikendatakse investeeringute elluviimise tähtaega neljas maaelu arengukava investeeringutoetuse määruses. „Viimased aastad on põllumajandussektorile olnud keerulised ja see on mõjutanud ka investeeringute elluviimist. Selleks, et toetuse saajad jõuaksid oma projektid ellu viia, pikendasime mitmes

Jõustus uus maaparandusseadus

1. jaanuaril 2019 jõustus eelmise aasta maikuus vastu võetud maaparandusseadus, mis reguleerib maaparandussüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist ning olemasolevate süsteemide hoidu ja toimimist. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Eesti geograafilist asendit arvestades maaparandus möödapääsmatu: „Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks pool maatulundusmaast liigniiske

Riik pakub taas tasuta tööalaseid koolitusi ligi 11 000 inimesele

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus 2019. aastaks, mis toob ligi 11 000 inimeseni 836 tasuta kursust 20 valdkonnas. Tasuta tööalaseid koolitusi on pakutud alates 2009. aastast kokku 86 000 inimesele. Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje