Konkurss siseaudiitori ametikohale

Siseaudiitori ülesanne on Kultuuriministeeriumi valitsemisala ülese koordineeritud riskijuhtimise käivitamine, nõu- ja kindlustandvate töövõttude läbiviimine ning riskide hindamiste läbiviimine valitsemisala asutustes.

Ootame Sind kandideerima, kui:

  • omad kõrgharidust ning eelnevat töökogemust siseaudiitorina või sarnasel tööl;
  • omad või oled valmis omandama CGAP või CIA sertifikaati;
  • tunned huvi kultuuri, spordi ja lõimumise valdkondade vastu;
  • valdad eesti keelt kõrgtasemel;
  • oled algatusvõimeline ja lahendustele orienteeritud ning omad kõrgeid eetilisi tõekspidamisi;
  • oled kohusetundlik ja täpne ning omad väga head analüüsioskust;
  • oled avatud suhtleja ning omad väga head kirjalikku eneseväljendusoskust;
  • suudad tulemuslikult töötada iseseisvalt ning väärtustad meeskonnatööd.

Pakume Sulle võimalust anda oma panus elujõulise kultuuriruumi tagamisse ja arengusse koos professionaalse ja toetava meeskonnaga ning meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, sealhulgas võimalust kohandada töökoht sobivaks erivajadusega inimesele.

Tööle asumine: esimesel võimalusel.
Töökoht asub Tallinnas.

Kandideerimiseks saada palun oma CV ning motiveeritud avaldus koos palgasooviga hiljemalt 22. novembril 2018 e-posti aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “siseaudiitor”.

Lisainformatsioon:
Maris Viipsi, personalijuht, telefon 628 2251
Siiri Antsmäe, siseauditi osakonna juhataja, telefon 628 2343

Viide allikale